شما می توانید موسیقی پر هیجان خلق كنید و به عنوان فردی پیش رو، دوران پرخلاقیتی را برای خود رقم بزنید.شما سفری را برای كشف شیوه ها و صداها ی دانلود آهنگ خودتان شروع خواهید كرد و در این مسیر با ایده ها و تكنیك های مهیج و جالبی كه دیگر آهنگ سازان را مجذوب كرده اند ، مواجه خواهی شد.

شما می توانید موسیقی پر هیجان خلق كنید و به عنوان فردی پیش رو، دوران پرخلاقیتی را برای خود رقم بزنید.شما سفری را برای كشف شیوه ها و صداها ی آهنگ سازی خودتان شروع خواهید كرد و در این مسیر با ایده ها و تكنیك های مهیج و جالبی كه دیگر آهنگسازان را مجذوب كرده اند ، مواجه خواهی شد.

پروسه ی دانلود آهنگ جدبد شبیه مجسمه سازی است ، صداها مانند بلوك هایی از مرمر هستند و كار ما تراشیدن آن ها تا زمانی است كه به یك مجسمه تبدیل شوند.مجسمه ساز ایتالیایی آنتونیو كانووا (۱۷۵۷ ۱۸۲۲)روشی را به شاگردانش پیشنهاد می دهد:«مطالعه ی طبیعت ، كنكاش در آثار اساتید بزرگ دوران باستان ، و سپس با دقت تطبیق دادن كارها با یكدیگر تا آنجا كه سبك اصلی شما به دست آید .»

امروزه نیز این مفاهیمی كه آنتونیو كانووا مطرح كردهاست ، برای موسیقیدانان جوانی كه تجربه ای در ساخت قطعه ی موسیقی داشته اند نیز كاربرد دارد.آهنگساز بایستی همیشه در جاده ی اكتشافات قدم بزند وتوانایی داشتن ایده های موزیكال و تجسم صداها و همچنین رویای خلق موسیقی جدید را در خود بیدار كند. البته این موارد برای عده ای بسیار گذرا است و برای عده ای دیگر روح تحقیق و جستجو های موزیكال و محل كشف و تجربه محسوب می شود.

در جامعه ی مدرن تمام آهنگسازان تقریبا غیر وابسته هستند . امروزه دیگر آهنگسازان مانند دوران كلاسیك یك كارمند حقوق بگیر موسیقی نیستند، و مانند آن دوران كه مردان موسیقیدانان برای كار در كلیسا اجیر می شدند و یا آهنگسازانی كه برای خدمت در طبقه ی اشراف اجیر می شدند. در قرن ۲۱ آهنگسازان از طرق مختلفی می توانند امرار معاش كنند كه از آن نمونه نوشتن موسیقی برای فیلم ، تلویزیون و دیگر رسانه هاست ؛ از طرفی می توانند قطعاتی را برای اجرا در سالن های كنسرت بنویسند و یا از طریق انتشار فایل صوتی قطعاتی كه ساخته اند و یا چاپ موسیقی شان برای مصارف آموزشی به كسب درآمد و امرار معاش بپردازند . البته لازم به تذكر است كه یك قسمت قابل تعمق راجع به كار در صنعت پاپ این است كه این احتمال بسیار ضعیف است كه یك آهنگساز بتواند به صورت كامل از فعالیت آهنگسازی اش امرار معاش كند ، چرا كه كثرت فزاینده ی نسل جدید الورود امكان انتخاب فراوانی را در مقابل كسانی كه در این حوزه كار می كنند قرار داده است.

این خیلی مهم است كه یك روش تعلیم دادن درست را یادبگیرید . از پیرامون خود صداهایی را یاد بگیرید كه می توانید آنها را تكرار كنید ، سمعی كنید مجموعه ای از كه موارد ذیل باشد را پیدا كنید:

• قطعاتی كه به صورت تجربی ساخته شده اند و دارای نكته بوده و آموزنده می باشند.

• قطعاتی را انتخاب كنید كه در اوقات فراغت به آنها گوش بدهید .

• همصحبتی با آهنگسازان ( شامل: دانشجویان رشته ی موسیقی ، دانش آموختگان موسیقی ، آهنگسازان كامل و سر شناس و مشغول به كار در حوزه ی آنگسازی )

• دسترسی به وسایل ثبت و ضبط موسیقی جدید مانند وسایلی كه در ثبت و ضبط كنسرت های موسیقی و و وقایع موسیقایی به كار می روند.

انجام موارد بالا یك برتری در جهت احاطه ی بر معاصرین در سطوح متفاوت توسعه ی خلاق محسوب می شود.